Doel van het taxatierapport

Een taxatierapport is een vereiste bij het verkrijgen van een hypotheek. Dit kan zijn voor de aankoop van een woning, maar ook voor andere doeleinden:

oversluiten van een bestaande hypotheek
hypotheekverhoging
splitsing van eigendom ( bijvoorbeeld echtscheiding )
fiscale waarderingen
‘second opinion’ bij aankoop/verkoop van een woning
herbouwwaarde ex Art. 275 Wvk.

Het doel van een taxatierapport is het verschaffen van belangrijke gegevens over de woning. De geldverstrekker eist zekerheid over de waarde van de woning. Daarbij is een onafhankelijk en deskundig oordeel van een makelaar vereist.  U mag zelf bepalen door welke makelaar/taxateur RMT u het rapport laat opmaken. Nogmaals; voor een vakkundig rapport op zeer korte termijn en tegen de scherpste tarieven moet u bij De Taxatieman zijn.

Minnelijke waardering
Als een woning moet worden getaxeerd in verband met belastingaangifte kan de belastingplichtige de Inspecteur van Belastingen verzoeken mee te werken aan een zo genaamde “minnelijke waardering ” .
Een minnelijke waardering wordt uitgevoerd door twee taxateurs, één aan te wijzen door de Inspecteur van Belastingen en één door de belastingplichtige. Met name in het geval van verkrijging door vererving wordt hiervan vaak gebruik gemaakt.
De getaxeerde waarde kan ook gebruikt worden voor de boedelverdeling die kort na de waardering kan plaatsvinden. Deze methode voorkomt dat de fiscus achteraf een waardecontrole uitvoert, die er toe kan leiden dat er een hogere aanslag wordt opgelegd.
In elke situatie waarbij uw belastingaangifte dient te worden onderbouwd met een taxatierapport kan De Taxatieman u van dienst zijn.

Eenvoudige waardebepaling of geveltaxatie
Dit is een taxatie van de woning, waarna in briefvorm een waarde wordt afgegeven. Een waardebepaling wordt door de geldverstrekker gevraagd bijvoorbeeld als er een grote overwaarde in de te financieren woning zit en u een lage hypotheek nodig heeft.
Ook bij de aanvraag van een overbruggingshypotheek wordt deze vorm van taxeren toegepast.             De eenvoudige waardebepaling vervangt geen taxatierapport.

Taxatierapport
Het taxatierapport wordt opgesteld volgens het laatste model woningfinanciering. Vastgesteld door het Centraal Hypothecair Fonds (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen Nederlandse Vereniging van Makelaars o.z. ( NVM ), Landelijke Makelaars Vereniging, ( LMV ), Register Vastgoed Taxateurs, ( RVT ) en Vereniging VBO Makelaar (VBO).