Waardebegrippen

Woningen hebben verschillende soorten waarden.
We onderscheiden de volgende waardebegrippen:

De waarde in het economische verkeer
De waarde die de belastingdienst voor uw woning hanteert is de waarde in het economisch verkeer. Deze wordt gebruikt om onder meer de vermogens- en de onroerendezaakbelasting (OZB) te kunnen vaststellen. 

Onderhandse verkoopwaarde
De onderhandse verkoopwaarde is de waarde die een huis opbrengt bij aan- of verkoop.

Executiewaarde
De executiewaarde is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop als u bijvoorbeeld de rente of aflossing van uw hypotheek niet meer kunt betalen. De bank hanteert deze waarde bij een hypotheekaanvraag.

Herbouwwaarde
De waarde die een verzekeringsmaatschappij hanteert ten behoeve van uw opstalverzekering is de herbouwwaarde. Deze waarde wordt in de polis opgenomen en de jaarpremie wordt aan de hand hiervan vastgesteld. Deze waarde is inclusief of exclusief fundering en is uiteraard alleen gebaseerd op de opstal. Deze waarde wordt standaard opgenomen in ieder taxatierapport * van ons.

* niet bij bijzondere objecten bijvoorbeeld gemeentelijke en/of rijksmonumenten.

Economische huurwaarde
Als u uw woning tijdelijk wilt verhuren moet u de economische huurwaarde van uw woning weten.